MTA AR-GE Merkezi

Proje kapsamında, MTA Ar-Ge Merkezinin ana hedef ve amacı nadir toprak elementlerini hem cevherlerden hem de e-atıklardan geri kazanmaktır. Ana hedef nadir toprak elementleri olsa da süreçte lityum, bakır, nikel, kobalt, mangan, gümüş ve altın gibi metaller de geri kazanılacaktır. Bu bağlamda proje 4 alt başlık altında yürütülecektir:

 • Maden sahalarından elde edilen cevherlerden kazanım,
 • Elektronik atıklardan geri kazanım,
 • Floresan lambalardan geri kazanım,
 • Sertifikalı referans malzeme üretimi,

Bu amaçla, MTA Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde pilot ölçekte kurulacak tesiste; E-Atık Söküm ve Hazırlama, Metal Ayrıştırma, Hidrometalurji, Pirometalurji ve Referans Malzeme Üretim üniteleri bulunacaktır.

Kurulacak olan bu tesisteki işlemler esnasında, ihtiyaç duyulan hassas analizler için jeokimyasal ve mineralojik analiz cihazları da temin edilerek mevcut laboratuvarların kapasitesi ve yetkinliği de artırılacaktır.

Maden sahalarından elde edilen cevherlerden kazanım: Nadir toprak elementlerini ihtiva ettiği keşfedilen sahalardan elde edilen cevherlerden, çeşitli zenginleştirme ve saflaştırma işlemleri kullanılarak yüksek saflıkta ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte nadir toprak elementleri kazanılacaktır.

Elektronik atıklardan geri kazanım: NTE içeren her türlü elektronik cihaz, devre kartı, dokunmatik ekran, bilgisayar ve diğer cihaz ekranlarından pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntemler kullanılarak nadir toprak elementleri ve lityum, bakır, nikel, kobalt, mangan, gümüş ve altın gibi metaller de geri kazanılacaktır. Son yıllardaki elektriksel dönüşüm neticesinde pil ihtiyacı hızla artmış ve kaçınılmaz olarak pil atığı miktarı da artmıştır. Kurulacak olan geri dönüşüm tesisinde NTE içeren atık pillerden nadir toprak elementlerinin geri kazanılmasının yanı sıra özellikle lityum, bakır, nikel, kobalt, mangan gibi elementler de piyasanın kullanabileceği şekilde geri kazanılacaktır.

Floresan lambalardan geri kazanım: Kullanım ömürlerini tamamlamış floresan lambalarda bulunan nadir toprak elementleri pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntemlerle geri kazanılacaktır.

Sertifikalı referans malzeme üretimi: Nadir toprak elementlerini ihtiva eden hammaddelerin ve atıkların analizleri esnasında doğru sonuç alabilmek için sertifikalı referans malzeme kullanmak gereklidir. Bu sertifikalı malzemeye hem ülkemizde hem de dünyada çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulacak olan tesiste, dünya standartlarında sertifikalı referans malzeme üretilecektir.

MTA AR-GE Merkezi Altyapısı

 1. E-Atık Söküm ve Hazırlama Birimi

  Sabit Maktap

  Parçalayıcı (Shredder)

  Floresan Lamba Kırma Makinası

  Kablo Sıyırma Aleti

  Pülverizatör (Disk Değirmen)

  Çekiçli Kırıcı

  Çubuklu Değirmen

  Bilyalı Değirmen ve Siklon

  PP Konteynerler

  Konveyörler

  Torbalı Toz Tutucular

  Söküm Masası

  Forklift

 2. Metal Ayrıştırma Birimi

  2 Şaftlı Parçalayıcı

  Bant Üstü Manyetik Ayırıcı

  Toz tutma ve filtre sistemi

  Eddy Current separatör

  Çekiçli kırıcı

  Elek sistemi

  Kesici değirmen

  Darbeli Değirmen

  Havalı Siklon Sistemi

  Konveyör bantları

 3. Hidrometalurji Birimi

  Flotasyon Sistemi

  Bilyalı değirmen

  Yüksek Frekanslı Titreşim Elekleri

  Tambur Filtre

  Vakum Filtre Sistemi

  Pres Filtre Sistemi

  PTFE Pervaneli Liç Sistemi

  Otoklav

  SX-IX Sistem

  Tanklar

  Elektrostatik filtre

  Çökelme havuzları

  Stereo Mikroskop

  Kantar

  Hassas Terazi

  Otomatik Pipetler

 4. Pirometalurji Birimi

  Atmosfer Kontrollü Tüp Fırını

  Atmosfer Kontrollü Kabinli Fırın

  Dönüştürücü Fırını

  Anot Fırını

  Anot Döküm Çarkı

  Elektroliz Ünitesi

  Bakır katoduKül Fırını

  İndüksiyon fırını

  SO2 için baca gazı tesisi (FGD)

  SO2 için kireç sütü tesisi

  Hızlı Soğutma Havuzu

  Küpelasyon Üniteleri

  Grafit pota

  Nikel pota

  Platin pota

  Gaz Siklonu

  Eşanjör

  Kompresör

 5. Referans Malzeme Laboratuvarı

  Çeneli kırıcı

  Titreşimli Diskli Değirmen

  Döner Numune Bölücü

  V Tipi Karıştırıcı

  Kurutma fırını

  Toz Tutma ve Filtre Sistemi

 • MTA laboratuvarlarının mevcut altyapısını güçlendirmek amacıyla Proje tarafından sağlanan diğer ekipmanlar:

  Alan Emisyon Tabancası - MineralSerbestleşme Derecesi Analiz Sistemi (FEG-MLA)

  İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES)

  X-ışını Difraktometresi (XRD)

  Polarize Trinoküler Araştırma Mikroskobu

Bu Web Sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden sadece WYG Türkiye sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.