Nadir Toprak Elementleri Projesi, İlk Sektörel Çalıştayını Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi” (NTE Projesi) ağ oluşturma faaliyetleri kapsamında “1. Sektörel Çalıştay”, 31 Ocak – 1 Şubat 2023 tarihlerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Sadrettin Alpan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Projenin farklı hedef grupları arasında etkileşim, paydaşlar arasında uzun vadeli bir bağlantı ve ağ oluşturulmasını amaçlayan Çalıştaya özel sektör, akademi ve kamu kurumları temsilcileri ile proje paydaşları katılım sağladı. Çalıştayın açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Hande MERÇAN AYGEN, Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Murat SÜREKLİ, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İPEK, MTA Genel Müdürü Vedat YANIK ve WYG International Genel Müdürü Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştay programının ilk gününde Proje tanıtım sunumu ve Türkiye’deki NTE yataklarına ilişkin inceleme, cevher işleme ve NTE saflaştırma teknikleri, birincil ve ikincil kaynaklardan Nadir Toprak Elementlerinin üretimi ve NTE iş potansiyelleri ve paydaşların beklentileri konularında sunumları yapıldı.

Etkinliğin ikinci günü ise Türkiye’deki NTE yataklarının kaynak potansiyeli, çevre dostu madencilik ve mineral işleme, NTE’lerin saflaştırılması, atık malzemelerden NTE’lerin geri dönüşümü ve NTE içeren ürünlerin çeşitli endüstri sektörlerinde kullanılması konularında grup çalışmaları ve çalışma çıktılarının değerlendirilmesiyle program tamamlandı.

Bu Web Sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden sadece WYG Türkiye sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.